webbanner
Sticker

IC401SCE+SO

Skopglassfrys

  • Nysskydd i välvt glas
  • Vinklade skjutlock med lås
  • Förvaring under korgar
  • Styrhjul med broms
  • Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer
  • Tillval – skopkorgar för plastbyttor

Produktnummer: 49437 (Ersättning för32004)

Intresserad