webbanner
Sticker

IC101SCEB LED

Glassfrys

  • Vinklad display för bättre presentation
  • Välvda skjutlock med lås
  • Digital termometer
  • Styrhjul med broms
  • 2 trådkorgar, vita
  • Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Produktnummer: 49261 (Ersättning för16204)

Intresserad