webbanner

IC300SC-SO

Skopglassfrys

  • Nysskydd i välvt glas
  • Plana skjutlock med lås
  • Förvaring under korgar
  • Styrhjul med broms
  • Pulverlackerad vit inneryta
  • Plana skjutbara glaslock med lås
  • Tillval – skopkorgar för plastbyttor

Produktnummer: 32002 (Ersättning för25101123401)

Intresserad