webbanner

IC300SCE-SO

Skopglassfrys

  • Nysskydd i välvt glas
  • Vinklade skjutlock med lås
  • Förvaring under korgar
  • Styrhjul med broms
  • Pulverlackerad vit inneryta
  • Tillval – skopkorgar för plastbyttor

Produktnummer: 32003 (Substitution for 25102102001)

Intresserad