webbanner

RF1010

Upprättstående frys

  • Ny design
  • Vändbara massiva dörrar
  • Rostfritt stål
  • Ventilerad kylning
  • Lås
  • Självstängande dörrar
  • Ställbara hyllor
  • Kraftiga hjul

Produktnummer: 17609 (Ersättning för16562)

Intresserad