webbanner

SNABBGUIDE FÖR GARANTIER

I vissa länder erbjuder TEFCOLD en garanti som normalt är giltig i ett eller två år. Garantin kan antingen endast omfatta reservdelar eller service och reservdelar. 

Beroende på ditt avtal med TEFCOLD kommer du att kunna köpa delar i vår webbutik eller välja en garanti som ett extra köp online.

Garantin från TEFCOLD gäller från och med ditt inköpsdatum. 
Priser och svarstider varierar från land till land.

 

 Garantin täcker

 Garantin täcker inte

 Reservdelsgaranti

 • Fel kopplade till design, material eller tillverkningen av produkten i fråga
 • Reservdelar för att åtgärda ett produktfel eller defekter inom garantiperioden
   

 

 • Kosmetiska defekter som inte felrapporterats vid leverans av produkten
 • Hyllor, brickor, handtag, packningar och glasdelar som inte felrapporterats vid leverans av produkten
 • Lampor, lysrör, LED-lampor och säkringar som inte felrapporterats vid leverans av produkten
 • Förbrukningsartiklar och slitdelar
 • Fel som har uppstått på grund av att produkten inte har använts eller underhållits enligt produktmanualen
 • Slitage
 • Avgifter kopplade till servicetekniker
 • Produkter som exporterats till ett annat land 

 Förlängd garanti

 • Fel kopplade till design, material eller tillverkningen av produkten i fråga
 • Reservdelar för att åtgärda ett produktfel eller defekter inom garantiperioden
 • Avgifter kopplade till servicetekniker
 • Kosmetiska defekter som inte felrapporterats vid leverans av produkten
 • Hyllor, brickor, handtag, packningar och glasdelar som inte felrapporterats vid leverans av produkten
 • Lampor, lysrör, LED-lampor och säkringar som inte felrapporterats vid leverans av produkten
 • Förbrukningsartiklar och slitdelar
 • Fel som har uppstått på grund av att produkten inte har använts eller underhållits enligt produktmanualen
 • Slitage
 • Produkter som exporterats till ett annat land 

Vid anmälan av ett fel som täcks av garantin måste sökanden uppge:
1. Produktnamn och serienummer
2. Felbeskrivning
3. Adress (aktuell plats för produkten)
 
Om garantin inkluderar service:
4. Telefonnummer till kontaktpersonen på platsen
5. Öppettider (om tillämpligt) 
 
Om anspråket inte omfattas av garantin, eller garanti inte föreligger, är köparen skyldig att täcka alla kostnader som TEFCOLD ådrar sig i samband med anspråket. 
 

 

TEFCOLD garantier
Läs detaljerade regler och villkor här

Garantideklarationen är baserad på TEFCOLD A/S försäljnings- och leveransvillkor.